Парк Заимов

Проект за реконструкция на парк „Владимир Заимов“, гр. София, 2017г

Включва ремонт на алейна мрежа, нова детска площадка и допълване на съществуващите площадки. Нов сух фонтан, розариум с ротонда и алея за разходка.

Алея и площадка за разхождане на кучета. Нова декоративна растителност и паркова мебел.

Допълване на поливната система, изграждане на парково осветление с подземна кабелна мрежа, нов противопожарен водопровод.