Ландшафтна архитектура

Парк Заимов

Проект за реконструкция на парк „Владимир Заимов“, гр. София, 2017г Включва ремонт на алейна мрежа, нова детска площадка и допълване на съществуващите площадки. Нов сух фонтан, розариум с ротонда и алея за разходка. Алея и площадка за разхождане на кучета. Нова декоративна растителност и паркова мебел. Допълване на поливната система,[…]

Read More »