Ландшафтен дизайн

Пълно ландшафтно проектиране  

Независимо дали искате да изградите нова градина или да ремонтирате вече съществуваща, предлагам цялостна дизайнерска услуга, която включва:

Първоначална среща с оферта за дизайн на градината.

Целта на тази първа среща е да започнем обсъждане на дейностите, които имате предвид, както и да придобия ясна представа за съществуващото положение и какво се надявате да постигнете от новоизградената градина.  

На база на този разговор сътавяме заедно задание за проектиране, което да отрази обсъжданите идеи, включително ориентировъчен бюджет.

Ще ви обясня процеса на проектиране, ще ви покажа моето портфолио и ще направя снимки на градината. Някои клиенти предпочитат да ми покажат идеи, които са видели в книга, сайт или списание, така че да имам ясна представа за това, което искат да включат или да избегнат.  

Но не се притеснявайте, ако нямате ясни идеи за точно това, което искате, или колко може да се наложи да похарчите: ще ви помогна да определите това, то е част от моята работа.

Ще ви пиша малко след първото среща, за да потвърдя заданието,  цената за проектиране и условията за ангажиране.  

Таксата за дизайна ще зависи от редица фактори, включително големината, местоположението и сложността на терена, като цената да започва от 500 лева за малка градина (до 500 кв.м).

След като одобрите писмено офертата, ще организирам проучване на градината.  

Това включва провеждане на точни измервания, отбелязване на денивелацията, заснемане на съществуващата растителност – дървесна, храстова и тревна. Идентифицират се проблемни зони; съществуващи елемнти и изгледи, които се налага да бъдат подобрени или скрити.

Това може да отнеме няколко часа в зависимост от големината на градината, но е незаменимо, за да сме сигурни, че окончателният план е приложим. Понякога ще се наложи да използваме услугите на специалисти, включително геодезист, конструктор, ВиК инженер.

След като завърша проучването, може да бъде съставен идеен план, или концепция за градината. В него се показват новите елементи и оформление на градината, означават се материалите, които ще бъдат използвани. Ще ви покажа евентуално скици, снимки и схема на ослънчаването, така че да можете да визуализирате новия дизайн. Ще представя Идейния проект за обсъждане на нашата втора среща (обикновено около месец след първоначалното ми посещение, в зависимост от графика ми). Това е възможност да разгледате дизайна в детайли и да зададете всички въпроси, които ви хрумнат.  

Може да поискате да разгледате проекта самостоятелно за седмица или две – няма да бързаме да финализираме проекта, ако имате нужда от време, за да помислите.

 След като планът бъде финализиран, можем да продължим към следващата стъпка – детайлно разработване на техническия проект.

Заедно с техническия проект, ще ви изпратя необходимите детайли на архитектурни елементи, настилки и количествена сметка, което да бъде използвана за търсене на оферти за изпълнение, или изобщо за ориентация какви материали и дейности се предвиждат.

При малките градини (до 500 кв.м) техническият проект е достатъчен за изпълнението на планираните дейности. Понякога обаче, може да се наложи изработването на отделна посадъчна схема с допълнително заплащане, извън първоначалната обща цена за проектиране. Това може да се наложи в следните случаи:

  • При по-големи градини, когато отделните части на обекта изискват изграждането на различни растителни композиции
  • При много подробно разработване на специфичен детайл с голямо растително разнообразие. Пример за това са скалните цветни кътове, ароматични градини, тематични кътове – розариуми, сирингариуми, луковични градини. 
  • Посадъчна схема може да се разработи като самостоятелен проект за част от градина, която няма нужда от цялостно преустройство.

Цената на такава Посадъчна схема започва от 150 лв за дендрологичен детайл (гореспоменатите алпинеуми и пр.) и подлежи на договаряне с клиента.

Въпреки че в техническия проект ще бъде посочен общият брой растения от всеки тип, от жизненоважно значение е изготвянето на подробен план, показващ точното местоположение, размери и количества на всички растения.

Този посадъчен план е с отделна цена, тъй като тя зависи от площта за озеленяване, стила и въздействието, които се търсят. Заедно с него ще получите дендрологична ведомост, в която се изброяват всички растения по вид, култивар и размер на контейнера/растението, така че да имате пълната информация, необходима за разсадника и изпълнителя.

В повечето случаи съм напълно готова да направя леки промени в проекта, които са включени в първоначалната такса.  

Ако обаче сте си променили изискванията, или поради непредвидени обстоятелства, проектът не е приложим, необходимите корекции в плана ще бъдат таксувани по обичайната ми часова ставка в размер на 50лв на час.  

Има няколко подхода към това и мога да работя по начин, който ви подхожда.

Някои клиенти вече имат изпълнител или възнамеряват да вършат сами работата, докато други ще трябва да намерят някой, който да им изгради градината. Във втория случай мога да намаля потенциалното ви натоварване, като потърся оферти от ваше име.

При тези обстоятелства ще поискам конкурентни оферти от 2-3 изпълнители.  

Като алтернатива можете да решите да изградите градината на етапи.  

Мога да ви помогна при планирането на най-добрия начин за разделяне на работата, така че да се възползвате максимално бързо от вашата градина.

Доставка на качествен посадъчен материал

В състояние съм да ви предложа висококачествени растения от доверени производители, или да ги препоръчам на вашия изпълнител. Растителността може да бъде засадена от вас или от изпълнителя.