Основни цени

Това са цените за изготвяне на самата експертна оценка.

За процедиране в общинската администрация погледнете на Допълнителни услуги

За 0 – 5 дървета

Основна цена: 250 лв

За всяко следващо дърво: –

Макс. стойност без ДДС:  250 лв

За 6 – 10 дървета

Основна цена: 250 лв

За всяко следващо дърво: 20 лв

Макс. стойност без ДДС:  350 лв

За 11 – 20 дървета

Основна цена: 350 лв

За всяко следващо дърво: 15 лв

Макс. стойност без ДДС:  500 лв

За 21 – 50 дървета

Основна цена: 500 лв

За всяко следващо дърво: 10 лв

Макс. стойност без ДДС:  800 лв

 

За 51 – 100 дървета

Основна цена: 800 лв

За всяко следващо дърво: 8 лв

Макс. стойност без ДДС:  1200 лв

За 101 – 200 дървета

Основна цена: 1200 лв

За всяко следващо дърво: 6 лв

Макс. стойност без ДДС:  1800 лв

За 201 – 500 дървета

Основна цена: 1800 лв

За всяко следващо дърво: 4 лв

Макс. стойност без ДДС:  3000 лв

За 501 – 1000 дървета

Основна цена: 3000 лв

За всяко следващо дърво: 3 лв

Макс. стойност без ДДС:  4500 лв

За 1001 – 2000 дървета

Основна цена: 4500 лв

За всяко следващо дърво: 2,5 лв

Макс. стойност без ДДС:  7000 лв

Пример:

Имате имот с 38 дървета за оценка.

Попада в групата 21-50 дървета. Основната цена е 500 лв за първите 20 дървета плюс по 10 лв за всяко от останалите 18 дървета – 180 лв. Общата цена ще бъде 680 лв без ДДС.