Ландшафтен архитект Снежка Карататева

тел. 0888903813

e-mail: snowlandscape@gmail.com

За мен

Ландшафтен архитект Снежка Каратотева – над 14 години стаж в проектирането и множество изпълнени обекти в София и други градове. Интересите ми са основно в областта на детските площадки и малките тематични градини.