Градина в Габрово

Малка дворна градина в гр. Габрово 2016-2017г

Проектът цели да се оформи уютно пространство за почивка и игра.

  • Композиция: Запазена е съществуващата – настлана зона около къщата с оформен плочник за поставяне на маса с пейки и пергола с асма. Зелените площи са разположени от запад и север на къщата. Оформена е тревна площ, окантена с растителни ивици и групи покрай оградата.
  • Настилки: Изграден е плочник от бетонов паваж, ниска подпорна стеничка от бетонови елементи за засаждане на растителност. Използвани са бетонови изделия на Земелрок.
  • Озеленяването е с традиционни за българския двор видове – перенни цъфтящи растения, рози, луковична градина, билкова градина. Внесени са и модерни елементи – жив плет от иглолистни храсти (лейландски купресоципарис), ъглова градина с габиони, сенчеста градина.