Детски площадки

Детските площадки са повече от проста съвкупност от съоръжения за игра.

Добрият дизайн на детската среда изисква разбиране за това, какво правят децата, когато играят; различните видове игра и как да се създаде окръжаващо пространство, което да е отзивчиво към тази игра. То трябва да отговаря и на всички други критерии за дизайн, като естетика, безопасност, икономичност и устойчивост.

Моята цел е да проектирам невероятни детски площадки, които запалват въображението на децата, стимулират тяхната креативност и предизвикват моторното им развитие. Вдъхновена от площадките по света, аз се стремя да създавам най-добрите игрални пространства, където децата могат да поемат подходящ и умерен риск, за да развиват своите социални, когнитивни и физически функции.

Вярвам, че детските площадки трябва да предлагат безкрайни възможности за растеж и игра за деца от всички възрасти, способности и стилове на игра. Естествените материали са в основата на цялостния дизайн на моите детските площадки, защото вярвам, че децата се нуждаят от повече природа, не по-малко.

Комплексни и предизвикателни структури, с динамични характеристики насърчават катеренето, балансирането, скачането, мобилността, силата, въображението и координацията. Рискът и независимостта, провалът и майсторството, приятелството и общуването се улесненяват от добрия дизайна на игралните  площадки.

Проектиране на детски площадки

Цена – 200 лв

Включва

 • Посещение на място, среща с възложителя,
 • Попълване на въпросник
 • Избор на местоположение
 • Видове желани дейности
 • Определяне на териториален обхват
 • Определяне на целеви възрастови групи
 • Определяне на капацитет
 • Определяне на ориентировъчни бюджети за проектиране и изграждане
 • Начин на финансиране
 • Начин на изграждане
 • Съставяне на опорен план (при предоставено геодезическо заснемане)

Цена: От 150лв, според оферта на инженер-геодезист

При всички случаи е необходимо е геодезическо заснемане на терена, което може да бъде извършено от колеги, с които работя.

 
 

Цена:

 • Въз основа на готово задание – 400 лв
 • С изготвяне на задание – 500 лв

Варианти – плюс 20% за всеки допълнителен вариант

Включва

 • Посещение на място, среща с възложителя
 • Композиция на детската площадка – функционално, игрово и възрастово  зониране
 • Избор и разположение на съоръжения за игра
 • Предложение за конкретни съоръжения от 2 доставчика с различни ценови категории
 • Ограда – вид и разположение
 • Ситуиране на паркова мебел – пейки, кошчета, беседки, перголи
 • Настилки – ударопоглъщащи и твърди, бордюри
 • Растителна композиция
 • Баланс на територията
 • Визуализации – 2 бр.
 • Виртуална разходка – 1 бр.
 • Обяснителна записка
 • Количествена сметка по уедрени показатели

Мащаб – 1:250; 1:100 за обекти под 500 кв.м

Цена:

 • След идеен проект – 250 лв
 • Заедно с идейна фаза, въз основа на готово задание – 600 лв
 • Заедно с идейна фаза и изготвяне на задание – 700 лв

Включва:

Всички позиции от идейния плюс:

 • Посещение на обекта
 • Проект за настилки – конкретизиране по вид и рисунък, оразмеряване
 • Конкретизиране на съоръженията и местата за поставянето им
 • Конкретизиране на парковите мебели и начин на поставянето им
 • Дендрологично-посадъчна схема

Цена:

 • След технически проект – 150 лв
 • Заедно с идейна и техническа фаза, въз основа на готово задание – 700 лв
 • Заедно с идейна и техническа фаза, с изготвяне на задание – 800 лв

Включва:

Всички позиции от техническия плюс:

 • Посещение на обекта
 • Разрези на настилките
 • Детайли на закрепването на съоръженията и парковата мебел
 • Детайл на ограда с оградна врата
 • Отделен посадъчен проект
 • Подробна количествена сметка

За авторски надзор таксувам според вложеното време – включително и за път до обекта – по 25 лв на час, при минимум 2 часа за посещение.

 • Остойностяване на количествена сметка – 50-120 лв в зависимост от броя позиции, включва анализ на цените
 • Консултации за избор на съоръжения – 1ч – 50 лв; 2ч – 75 лв
 • Посещение на място, извън включените в проектирането – 25лв на час, вкл. времето за пътуване до обекта
 • Проектите се предават в 3 екземпляра, за допълнителни екземпляри – +5% от стойността на проекта